Gjithsej 35 Produkte.

Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS WITH SPONG...
KOD0005911422 0.99
Llokme flokësh. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS WITH SPONG...
KOD0005911423 0.99
Llokme flokësh. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.…
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS WITH SPONG...
KOD0005911424 0.99
Llokme flokësh. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS WITH SPONG...
KOD0005911425 0.99
Llokme flokësh. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS WITH SPONG...
KOD0005911426 0.99
Llokme flokësh. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS 1x10pcs 2m...
KOD0005911420 0.99
Llokme flokësh. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS 1x10pcs 3m...
KOD0005911419 0.99
Llokme flokësh. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS 1X6pcs 42m...
KOD1000000159 0.99
Llokme fenirimi. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS 1X10pcs | ...
8606004202116 1.49
Llokme uji. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS 1x12pcs 12...
6930219630030 0.99
Llokme fenirimi. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLER 1x12pcs 22m...
6958441106017 0.99
Llokme fenirimi. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.…
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS 1x12pcs 32...
KOD1000000269 0.99
Llokme fenirimi. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE DESIR HAIR ROLLERS 1x9p...
2010110100024 1.39
E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje pa bërë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun, pa patur nevojë për tela.  
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE DESIR HAIR ROLLERS 1x9p...
2010110100017 1.39
Universale, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen te floku pa kapëse apo tela dhe janë të shumë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim dhe ngritje, pa bërë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara, apo edhe të lagura. Llokmet i kapin floktë, pa pasur nevojë për tela.  
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS 1x4pcs 40m...
KOD1000000163 0.99
E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela dhe janë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje pa bërë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun, pa patur nevojë për tela.  
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE DESIR HAIR ROLLERS 1x9p...
2010110100031 1.39
E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela dhe janë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje pa bërë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun, pa patur nevojë për tela.  
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE WOODEN HAIR ROLLERS 4 1...
KOD0000000255 0.79
Llokme druri. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen te floku pa kapëse apo tela dhe janë shumë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun, pa patur nevojë për tela.…
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS 1x6pcs 32m...
KOD0000000059 0.99
Llokme fenirimi. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.…
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE DESIR HAIR ROLLERS 1x9p...
2010110100055 1.39
E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela dhe janë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje pa bërë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun, pa patur nevojë për tela.  
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE WOODEN HAIR ROLLERS 5 1...
KOD0000000256 0.79
Llokme druri. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen te floku pa kapëse apo tela dhe janë shumë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun, pa patur nevojë për tela.…
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE WOODEN HAIR ROLLERS 3 1...
KOD0000000254 0.79
Llokme druri. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen te floku pa kapëse apo tela dhe janë shumë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun, pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE WOODEN HAIR ROLLERS 2 1...
KOD0000000253 0.79
Llokme druri. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen te floku pa kapëse apo tela dhe janë shumë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun, pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE WOODEN HAIR ROLLERS 1 1...
KOD0000000252 0.79
Llokme druri. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen te floku pa kapëse apo tela dhe janë shumë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun, pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE WOODEN HAIR ROLLERS 0 1...
KOD0000000251 0.79
Llokme druri. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen te floku pa kapëse apo tela dhe janë shumë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun, pa patur nevojë për tela.…
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE CERAMIC HAIR ROLLERS 3 ...
KOD0000000423 1.49
Universale, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen te floku pa kapëse apo tela dhe janë të shumë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim dhe ngritje, pa bërë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara, apo edhe të lagura. Llokmet i kapin floktë, pa pasur nevojë për tela.  
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE CERAMIC HAIR ROLLERS 1 ...
KOD0000000422 1.49
Universale, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen te floku pa kapëse apo tela dhe janë të shumë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim dhe ngritje, pa bërë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara, apo edhe të lagura. Llokmet i kapin floktë, pa pasur nevojë për tela.  
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE CERAMIC HAIR ROLLERS 5 ...
KOD0000000421 1.49
E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela dhe janë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje pa bërë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun, pa patur nevojë për tela.  
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS 1x6pcs 22m...
8410088564868 1.39
E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela dhe janë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje pa bërë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun, pa patur nevojë për tela.  
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS 1x12pcs 22...
KOD0000033573 1.49
Llokme fenirimi. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS 1x6pcs 25m...
8410088564851 1.39
Llokme minivalli. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.…
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS 1x6pcs 20m...
8410088571200 1.39
Llokme minivalli. E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve; Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit. Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela, dhe janë tejet të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje, pa lënë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun pa patur nevojë për tela.…
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAIR ROLLERS 1x6pcs 32m...
8410088564844 1.39
E gjithanshme, mund të përdoret në lloje të ndryshme të flokëve Dizajn i hapur për qarkullim më të mirë të ajrit Këto llokme për flokë dallojnë për nga madhësia, kapen tek floku pa kapëse apo tela dhe janë të përshtatshme. Krijojnë valë, vëllim, dhe ngritje pa bërë shenja në flokë. Të përkryera për flokë normale, të trasha, të thara apo edhe të lagura. Llokmet e kapin flokun, pa patur nevojë për tela.  
Krahaso QUICK SHOP